Home / Văn hóa / “Vấy bẩn” lên tư tưởng Hồ Chí Minh là phạm tội lật đổ chế độ – Chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam

“Vấy bẩn” lên tư tưởng Hồ Chí Minh là phạm tội lật đổ chế độ – Chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam

Có rất nhiều người quan tâm đến Lịch sử Việt Nam đã và đang rất băn khoăn: Tại sao từ tháng 8/2017, từ khi phát hành Bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi “ngụy quyền – ngụy quân Sài Gòn” vẫn chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan Đảng, Nhà nước?

Ông Võ Văn Thưởng và ông Phạm Văn Linh

“Vấy bẩn” lên tư tưởng Hồ Chí Minh là phạm tội lật đổ chế độ – Chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam

Cũng như tiêu đề bài viết, đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự đoàn kết của Dân tộc Việt Nam!

Thơ Xuân, thiệp Xuân của Bác Hồ là truyền thống của dân tộc, là tình cảm, là tấm lòng, là món quà đầu năm mới Bác Hồ gửi tặng đồng bào và chiến sĩ cả nước, là những định hướng chiến lược, những lời đúc kết, đánh giá những thắng lợi trong năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm tới, là những lời động viên, cổ vũ toàn dân tộc cùng nhau đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trong đấu tranh cách mạng, trong lao động và sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước… Hơn thế, đằng sau mỗi bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một bài học lớn cho toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta. ĐÓ CHÍNH LÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH!

Bài thơ Xuân năm 1969 của Bác Hồ kính yêu

Bài thơ Xuân năm 1969 cũng là bài thơ Xuân cuối cùng của Bác Hồ kính yêu đã viết dành tặng Dân tộc Việt Nam ta:

Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì Độc lập, vì Tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn!

Trong bài thơ, Bác Hồ đã xác định, đã gói gọn chế độ “ngụy quyền – ngụy quân Sài Gòn” chỉ trong một chữ “NGỤY”. Một chữ “NGỤY” của Bác Hồ mà đã tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ, đồng bào cả nước cùng chung lý tưởng “Vì Độc lập, vì Tự do” chiến đấu quả cảm với tinh thần “sẵn sàng hy sinh tất cả”, toàn dân tộc Việt Nam với tinh thần bất diệt phải đánh cho Mỹ cút, “NGỤY” nhào thì mới “sum họp”.

Cũng qua bài thơ Xuân năm 1969, với hai từ “CÚT” và “NHÀO” cũng là lời căn dặn chu đáo của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam ta. Đánh giặc ngoại xâm Mỹ phải CÚT ra khỏi lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam ta; đánh “Ngụy” phải NHÀO mà từ điển Wiktionary giải nghĩa là “ngã lộn đầu xuống”, một sự đảo ngược tình thế có thể hiểu là “trước khi bị nhào thì theo Mỹ và khi đã nhào rồi thì phải quay về với cội nguồn dân tộc Việt Nam”. Suy cho cùng, con người của chế độ “ngụy quyền – ngụy quân Sài Gòn” là con người Việt Nam, là một phần của dân tộc Việt Nam nhưng vì đô la, vì muốn ăn trên ngồi trốc mà hại dân hại nước. Như vậy, thông qua vần thơ Bác Hồ đã dạy chúng ta đánh Mỹ, ngụy nhưng không đánh họ phải vào đường cùng, phải chết; phải đánh sao cho Mỹ tâm phục khẩu phục, đánh sao cho ngụy phải quay về với dân tộc Việt Nam. Đây chính là tính chính nghĩa, nhân văn, nhân đạo, yêu chuộng hòa bình của Bác Hồ.

Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018)

Thế hệ Cha Ông chúng ta đã có một chiến thắng vĩ đại, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng năm 1975 đã “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Đây là kết quả hơn 6 năm từ 1969-1975, là minh chứng hùng hồn toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân làm theo lời Bác Hồ dạy trong bài thơ Xuân năm 1969.

Những ngày đầu sau chiến thắng 30/4/1975, đa phần những con người làm việc cho chế độ “ngụy quyền – ngụy quân Sài Gòn” được Đảng, Nhà nước ta giáo dục, giác ngộ và đã trở thành những người con của dân tộc, là công dân tốt, đến nay cũng có con cháu là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần còn lại thì từ bỏ Tổ quốc ra đi, trong số này có thành phần ác ôn nợ máu nhân dân nhưng phần nhiều vì không tin vào cách mạng chính nghĩa của Đảng, Nhân dân ta.

Nhiều năm gần đây, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong vấn đề hoà hợp dân tộc Việt Nam đã đạt được những thành tựu rõ nét. Hàng năm, trong dịp Hè, dịp Tết cổ truyền thì hàng triệu kiều bào từ các nước với tinh thần phấn khởi, với tình yêu quê hương đất nước trở về Tổ quốc Việt Nam. Đảng, Nhà nước và dân tộc luôn giang tay chào đón những người con trở về trong vòng tay ấm áp tình người Việt Nam.

Các đồng chí Lãnh tụ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cộng đồng kiều bào ta ở các nước trên thế giới

Cũng một vài năm gần đây, số ít tàn dư 3/// ở hải ngoại mà cụ thể là những kẻ ác ôn nợ máu nhân dân Việt Nam. Chúng vẫn luôn hận thù vì bị mất chế độ tay sai, mất đô la Mỹ; bọn chúng quen sống ký sinh ăn bám Mỹ nên vẫn luôn tiếp tay cho các thế lực thù địch với dã tâm cướp nước ta lần nữa. Bọn chúng đã cấu kết với các phần tử phản động, cơ hội chính trị trong nước thực hiện Chiến lược “Diễn biến hoà bình”. Trong đó, bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là lĩnh vực, là mũi nhọn mà bọn chúng luôn ráo riết tấn công phá hủy. Vũ khí chủ yếu của bọn chúng trên lĩnh vực này có thể nói là Internet, Mạng xã hội và các loại xuất bản phẩm điện tử, sách báo…

Trong Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

Trong Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), CHƯƠNG I – CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ, tại Khoản 1 Điều 4 đã quy định, cụ thể như sau: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” hết trích dẫn.

Bộ sách Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi ngụy quân ngụy quyền

Tới đây thì đã rõ, Bộ Lịch sử 15 tập do Viện sử học thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam chủ biên, phối hợp với Nhà xuất bản Khoa học Xã hội đã phát hành không gọi là “Ngụy quyền – ngụy quân Sài Gòn”. Không gọi là “NGỤY” là hành động phủ nhận TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH; gọi là “Chính quyền VNCH”, “Chính quyền Sài Gòn”, “Quân đội Sài Gòn”, là hành động “VẤY BẨN” lên TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Dân tộc Việt Nam ta. Đồng nghĩa , bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập này đã vi phạm nghiêm trọng Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính mong các đồng chí Lãnh tụ, Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước sớm có chính kiến về thông tin bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi “ngụy quyền – ngụy quân Sài Gòn” để Tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước không bị “vấy bẩn”; để vong linh của chiến sỹ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được yên nghỉ trong lòng Tổ quốc; để thế hệ trẻ Việt Nam được tiếp tục tự hào và mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã từng họp Hội đồng thẩm định bộ sách “Lịch sử Việt Nam”của Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Về việc ông Phạm Văn Linh thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Các Báo điện tử trong nước đăng tin ông Phạm Văn Linh được Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, ông Phạm Văn Linh thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương từ ngày 1/7/2018.

Nhưng các Báo điện tử không nói gì đến lý do ông Phạm Văn Linh thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Như vậy, cộng đồng mạng có thể hiểu thêm khía cạnh khác: Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cách chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đối với ông Phạm Văn Linh.

Lý do có thể là:

– Ngày 27/10/2017, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bộ sách Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi ngụy quân ngụy quyền. Trong đó, phân công ông Phạm Văn Linh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

– Từ ngày 19/12/2017, sau khi Hội đồng thẩm định họp về việc thẩm định bộ sách Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi ngụy quân ngụy quyền nhưng KHÔNG KẾT LUẬN CỤ THỂ: đúng hay sai về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy không ai thèm mua, nhưng bộ sách vẫn được bày bán trên kệ trong các nhà sách.

Bàn về quy trình quản lý xuất bản, phát hành sách

– Đối với các loại sách có nội dung liên quan đến chính trị, đặc biệt là có nội dung liên quan đến Lịch sử thì các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước phải kiểm duyệt nội dung trước khi sách được in ấn hàng loạt; sau khi in ấn hàng loạt, các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước tiếp tục kiểm tra lại nội dung lần cuối cùng rồi mới cấp phép cho phát hành rộng rãi trên toàn quốc, ra nước ngoài.

Việc tháng 10/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương lập Hội đồng thẩm định đối với bộ sách Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi ngụy quân ngụy quyền sau khi đã công bố bày bán vào tháng 8/2017.

Nguyễn Đệ đặt ra câu hỏi: phải chăng Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm ngược quy trình quản lý xuất bản, phát hành sách?

Đồng thời, từ ngày 19/12/2017 sau khi Hội đồng thẩm định họp về việc thẩm định bộ sách Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi ngụy quân ngụy quyền nhưng vẫn được tiếp tục bày bán trên thị trường. Vậy lập Hội đồng thẩm định để làm chi cho lảng phí thời gian, lao động và gây bất ổn trong dư luận xã hội!

Nguyễn Đệ đặt ra câu hỏi: phải chăng Ban Tuyên giáo Trung ương lập Hội đồng thẩm định bộ sách Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi ngụy quân ngụy quyền chỉ là mang tính hình thức? Chỉ để đối phó với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và dư luận xã hội?

Giải pháp sửa sai cho Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

– Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phải có kết luận chính thức đối với bộ sách Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi ngụy quân ngụy quyền: đúng hay sai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Trường hợp đúng thì:
+ Ban Tuyên giáo Trung ương phải giải thích rõ: tại sao? của ai? do ai? vì ai?
+ Ban Tuyên giáo Trung ương phải ban hành tài liệu định hướng dư luận về việc cho phép bộ sách Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi ngụy quân ngụy quyền được lưu hành theo quy định của pháp luật Nhà nước Việt Nam.

– Trường hợp sai thì: bộ sách Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi ngụy quân ngụy quyền là thuộc loại tài liệu tuyên truyền phản cách mạng Việt Nam; tài liệu tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

+ Ban Tuyên giáo Trung ương phải có chỉ đạo khẩn trương thu hồi và tiêu hủy tất cả bộ sách Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi ngụy quân ngụy quyền. Đồng thời, CẤM lưu hành, tuyên truyền dưới mọi hình thức!!!

+ Ban Tuyên giáo Trung ương phải quyết liệt ban hành văn bản chỉ đạo cho các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra toàn bộ quy trình soạn thảo, biên tập, kiểm duyệt, thẩm định, in ấn, phát hành,… Đồng thời, công khai kết quả, chuyển sang cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xử lý theo quy định của Đảng; chuyển sang cho Bộ Công an xử lý theo quy định pháp luật của Nhà nước.

Nguyễn Đệ

Bình luận Facebook